Programació 33

Dimarts, 7 desembre de 2021
06.00
Megaminimals
Una caseta per a en Pickle. El Larry, l'Eric, el Pickle, la Cassie i la Bonnie són els petits alumnes de la senyoreta Meadows. Tots ells aprenen a jugar i a conviure a la guarderia.
Infantils
Durada: 6'